Zarząd Terenowy KPP w Złotowie

Przewodnicząca – Irena Plewa
tel. 43-220,  mail – ztzlotow@nszzpppoznan.pl

Członek Zarządu:
Ewa Michnowicz

Delegaci:
Irena Plewa