Zarząd Terenowy KPP we Wrześni

Przewodnicząca – Anna Mucha-Olejniczak
tel. 35-317,  mail – ztwrzesnia@nszzpppoznan.pl

Członkowie Zarządu:
Renata Kozłowska-Kucza
Marzena Kwiatek

Delegaci:
Anna Mucha-Olejniczak
Renata Kozłowska-Kucza
Marzena Kwiatek