Zarząd Terenowy KPP w Wągrowcu

Przewodnicząca – Agata Król
tel. 46-316,  mail – ztwagrowiec@nszzpppoznan.pl

Członkowie Zarządu:
Iwona Dolata
Danuta Różak

Delegaci:
Agata Król