Zarząd Terenowy KPP w Turku

Turek

Przewodnicząca – Agnieszka Pakuła
tel. 37-210,  mail – ztturek@nszzpppoznan.pl

Członkowie Zarządu:
Beata Figurska
Joanna Janik

Delegaci:
Agnieszka Pakuła