Zarząd Terenowy KPP w Śremie

Przewodniczący i Delegat – Krzysztof Patalas
tel.      , mail – ztsrem@nszzpppoznan.pl