Zarząd Terenowy KPP w Szamotułach

Przewodnicząca – Magdalena Bekasiak
tel. 32-315,  mail – ztszamotuly@nszzpppoznan.pl

Członkowie Zarządu:
Monika Perz
Helena Pospieszna

Delegaci:
Magdalena Bekasiak