Zarząd Terenowy KPP w Słupcy

Przewodnicząca – Halina Drapikowska
tel.       ,  mail – ztslupca@nszzpppoznan.pl

Wiceprzewodnicząca:
Paulina Badowska

Członek Zarządu:
Sandra Kotusiewicz

Delegat:
Halina Drapikowska