Zarząd Terenowy KPP w Rawiczu

Rawicz

Przewodnicząca – Hanna Jańska-Antonić
tel. 27-200,  mail – ztrawicz@nszzpppoznan.pl

Członkowie Zarządu:
Justyna Jędrzejak
Małgorzata Zoryło

Delegaci:
Monika Piotrowska
Agata Sztulpa