Zarząd Terenowy KPP w Pleszewie

Pleszew

Przewodniczący – Przemysław Klauza
tel. 58317,  mail – ztpleszew@nszzpppoznan.pl

Członkowie Zarządu:
Karolina Tanaś
Jarosław Krawczyk

Delegaci:
Przemysław Klauza
Karolina Tanaś