Zarząd Terenowy KPP w Pile

Przewodnicząca – Anna Podemska
tel. 41-280,  mail – ztpila@nszzpppoznan.pl

Wiceprzewodnicząca:
Małgorzata Szczepaniak

Sekretarz:
Małgorzata Szczepaniak

Delegaci:
Anna Podemska
Małgorzata Szczepaniak