Zarząd Terenowy KPP w Międzychodzie

Przewodnicząca – Joanna Sześciła
tel. 36-318,  mail – ztmiedzychod@nszzpppoznan.pl

Członkowie Zarządu:
Marlena Madaj-Frąckowiak
Ewa Weber

Delegaci:
Joanna Sześciła
Magdalena Paterska