Zarząd Terenowy KMP w Lesznie

Leszno

Przewodniczący – Jarosław Przezbórski
tel. 31-583,  mail – ztleszno@nszzpppoznan.pl

Członkowie Zarządu:
Dominika Ruszczyńska
Anna Żukowska

Delegaci:
Dominika Ruszczyńska
Jarosław Przezbórski
Anna Żukowska