Zarząd Terenowy KPP w Kościanie

Przewodniczący – Marian Dudziak
tel. 26-317,  mail – ztkoscian@nszzpppoznan.pl

Członkowie Zarządu:
Dorota Dembska
Regina Złota
Marek Jagodziński

Delegaci:
Marian Dudziak
Marek Jagodziński