Zarząd Terenowy KMP w Koninie

Konin

Przewodnicząca – Marzena Wróbel
tel. 52-365,  mail – ztkonin@nszzpppoznan.pl

Członkowie Zarządu:
Szymon Szuszwalak
Jan Błażejewski
Magdalena Żuber
Klaudia Ziarniak

Delegaci:
Marzena Wróbel
Jan Błażejewski
Magdalena Żuber
Klaudia Ziarniak
Ilona Mielczarek