Zarząd Terenowy KPP w Kole

Przewodniczący – p.o. Katarzyna Ortiz
tel. 44-311, fax. 44-215 mail: ztkolo@nszzpppoznan.pl

Członek Zarządu:
Katarzyna Pilarska

Delegat:
Katarzyna Ortiz