Zarząd Terenowy KMP w Kaliszu

Kalisz

Przewodniczący – Anna Bendkowska
tel. 51-727,  mail – ztkalisz@nszzpppoznan.pl

Członkowie Zarządu:
Katarzyna Nogaj
Bogdan Kopacz

Delegaci:
Anna Bendkowska
Katarzyna Nogaj
Bogdan Kopacz
Renata Jarczewska