Zarząd Terenowy KPP w Gnieźnie

Gniezno

Przewodniczący – Aleksander Wawrowski
tel. 21-318,  mail – ztgniezno@nszzpppoznan.pl

Członkowie Zarządu:
Lidia Czech
Arkadiusz Stochmal

Delegaci:
Aleksander Wawrowski
Violetta Garbatowska