Zarząd Terenowy KPP w Chodzieży

Przewodnicząca – Alicja Zachariasz
tel. 45321,  mail – ztchodziez@nszzpppoznan.pl

Członkowie Zarządu:
Małgorzata Kidoń
Paulina Starosta

Delegaci:
Alicja Zachariasz