Zarząd Terenowy KMP w Poznaniu

Przewodnicząca – Renata Antoszewska
tel. 142-51,  mail – ztpoznan@nszzpppoznan.pl

Wiceprzewodnicząca:
Elżbieta Anioła

Członkowie Zarządu:
Monika Mielniczuk
Paulina Górka
Agnieszka Dolata

Delegaci:
Renata Antoszewska
Danuta Pyciak
Paula Kutkowska
Agnieszka Dolata
Elżbieta Anioła
Marek Chabelski
Magdalena Bartkowiak
Elżbieta Hamulska
Violetta Matłoka
Agnieszka Marcinkowska
Marta Wolna
Renata Radomska