Zarząd Terenowy KWP w Poznaniu

Przewodnicząca – Lucyna Jaworska-Wojtas
tel. 131-67, mail – ztkwppoznan@nszz-pp.pl

Członkowie Zarządu:
– Anna Urbaniak
– Eugeniusz Wałęsiak

Delegaci:
– Łukasz Dworczyński
– Anna Garstkiewicz
– Dorota Górzyńska
– Michał Iwanowski
– Lucyna Jaworska-Wojtas
– Magdalena Karzkowiak
– Małgorzata Kowalczyk
– Henryka Łuczka
– Hanna Magnuszewska
– Jakub Piasecki
– Dorota Reicheld
– Barbara Suliga
– Anna Urbaniak
– Eugeniusz Wałęsiak