Prezydium WZZ

PREZYDIUM WOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU ZAKŁADOWEGO
NSZZ PRACOWNIKÓW POLICJI W POZNANIU:

LUCYNA JAWORSKA-WOJTAS – Przewodnicząca WZZ
– Członek Prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji
tel. 13-174, mail wzzpoznan@nszz-pp.pl

MARZENA WRÓBEL – I Wiceprzewodnicząca WZZ
– Przewodnicząca Zarzadu Terenowego KMP Konin
tel. 52-365, mail ztkonin@nszz-pp.pl

ALEKSANDER WAWROWSKI – Wiceprzewodniczący WZZ
– Przewodniczący Zarządu Terenowego KPP Gniezno
tel. 21-318, mail ztgniezno@nszz-pp.pl

RENATA ANTOSZEWSKA – Członek Prezydium
– Przewodnicząca Zarządu Terenowego KMP Poznań

PRZEMYSŁAW KLAUZA – Członek Prezydium
– Przewodniczący Zarządu Terenowego KPP Pleszew

HALINA DRAPIKOWSKA – Sekretarz Prezydium
– Przewodnicząca Zarządu Terenowego w Słupcy

WOJEWÓDZKA KOMISJA REWIZYJNA

HENRYKA ŁUCZKA – Przewodnicząca
IRENA PLEWA – Wiceprzewodnicząca
MAGDALENA BEKASIAK – Członek

SKARBNIK I KSIĘGOWA

JOLANTA REN reprezentująca biuro rachunkowe RATIO