Odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

W załączeniu przedstawiamy odpowiedzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na wcześniejszą korespondencję skierowaną przez Międzyzwiązkowe Porozumienie Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji oraz Przewodniczącą KKW NSZZ Pracowników Policji.

W odpowiedzi MSW określiło kwotę przeznaczoną na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników cywilnych Policji na kwotę 44 431 tys. zł, informując że tryb i zasady podziału środków na podwyżki zostaną opracowane do końca września br.

Odpowiedź na pismo MPOZ pdf

Odpowiedź na pismo Przewodniczącej KKW NSZZ PP pdf