Dodatkowa pula środków finansowych na nagrody dla pracowników Policji z okazji Święta Policji?

W dniu 9 lipca Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji skierowała pisemne zapytanie do Minister Spraw Wewnętrznych Teresy Piotrowskiej w sprawie dodatkowych środków finansowych na nagrody dla pracowników z okazji Święta Policji. Należy podkreślić, że funkcjonariusze otrzymali takie środki.

Wierzymy, że z okazji Święta Policji zostaniemy potraktowani na równi z funkcjonariuszami.

Pismo nr P-71/2015 pdf