Dokumenty regulujące sprawę pozwu zbiorowego

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z poniższymi dokumentami dot. pozwów zbiorowych w sprawie waloryzacji płac pracowników Policji.

 1. Pismo nr ZZPP-123/2014z dnia 30.10.2014 r. skierowane przez Przewodniczącą WZZ NSZZ PP do Przewodniczących Zarządów Terenowych NSZZ PP woj. wielkopolskiego pdf
 2. Pismo nr ZZPP-121/2014z dnia 30.10.2014 r. skierowane przez Przewodniczącą WZZ NSZZ PP do Przewodniczących Zarządów Terenowych NSZZ PP woj. wielkopolskiego i pracowników Policji wraz z wyciągiem z pełnego zapisu przebiegu posiedzenia w kwestii dot. pracowników Policji pdf
 3. Uchwała nr 55/2014z dnia 07.10.2014 r pdf
 4. Uchwała nr 56/2014z dnia 07.10.2014 r pdf
 5. Pismo nr P-229/2014z dnia 28.10.2014 r. skierowane przez Przewodniczącą KKW NSZZ PP do Przewodniczących Wojewódzkich i Szkolnych Zarządów Zakładowych NSZZ PP pdf
 6. Pismo nr P-230/2014 z dnia 29.10.2014 r. skierowane przez Przewodniczącą KKW NSZZ PP do Przewodniczących Wojewódzkich i Szkolnych Zarządów Zakładowych NSZZ PP pdf
 7. Kwestionariusz osobowy dla wariantu I- pozew zbiorowy pdf
 8. Kwestionariusz osobowy dla wariantu II- ochrona prawna pdf
 9. Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach pdf
 10. Pełnomocnictwo dla kancelarii prawnej pdf
 11. Oświadczenie o zapłacie dodatkowego wynagrodzenia na rzecz kancelarii prawnej w wysokości 100 zł pdf
 12. Oświadczenie o zapłacie dodatkowego wynagrodzenia na rzecz kancelarii prawnej w wysokości 140 zł pdf