Spotkanie Prezydium KKW NSZZ Pracowników Policji ze stroną służbową

W dniu 10 października 2013 r. odbyły się w siedzibie Komendy Głównej Policji rozmowy pomiędzy Prezydium KKW NSZZ Pracowników Policji a stroną służbową KGP z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji na czele.
Spotkanie było wynikiem uzgodnień z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji oraz Pełnomocnikiem Ministra Spraw Wewnętrznych zawartych podczas zorganizowanej przez Krajową Komisję Wykonawczą NSZZ Pracowników Policji konferencji „Pracownik Policji –Ubogi Cywil”.