145 zł utrzymane w 2014 roku

Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej otrzymała odpowiedź od Zastępcy Komendanta Głównego Policji na swoje pismo w sprawie włączenia kwoty 145 zł do wynagrodzenia. Niestety wprowadzenie tej zamiany nie zostało uwzględnione w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 – jednakże kwota ta nadal bedzie wypłacana na dotychczasowych zasadach.