Posiedzenie Sejmu RP

W dniu 6.02.2014 r odbyło się 60 posiedzenie Sejmu RP w trakcie którego podczas debaty plenarnej poruszona została sytuacja pracowników Policji z powołaniem się przez przemawiającego Posła na zorganizowaną 10 września 2013 r. przez KKW NSZZ PP konferencję „Pracownik Policji Ubogi Cywil”.

Cieszy nas fakt, że temat pracowników Policji niejako „awansował” z poziomu komisji sejmowych na forum plenarnych posiedzeń Sejmu. Jak widać po załączanym stenogramie z posiedzenia Sejmu zwiększa się liczba posłów przekonanych do zabiegania o poprawę sytuacji pracowników cywilnych Policji.

Jednym z powodów tego że posłowie coraz częściej mówią o problemach pracowników Policji jest akcja informacyjna, którą konsekwentnie od szeregu miesięcy prowadzi KKW NSZZ PP.