Dyżury informacyjne dla pracowników w sprawie pozwów zbiorowych

Uprzejmie informujemy, że realizując podjęte podczas obrad KKW w dniu 7 października 2014 r. Uchwały, w dniu 28 października 2014 r. została podpisana umowa zlecenia z Kancelarią Prawną Graś Sp. K. w zakresie sporządzenia i złożenia pozwu zbiorowego pracowników Policji z powodu waloryzacji płac w latach 2009-2013. Niezależnie od podpisanej umowy z kancelarią prawną – jako alternatywa i drugi wariant Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ Pracowników Policji będzie wdrażała systemowe rozwiązania zaprezentowane przez Prawnika KKW podczas obrad KKW w dniu 7 października 2014 r. prowadzące do przywrócenia waloryzacji wynagrodzeń pracowników Policji.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych pracowników Policji do zapoznania się z w/w wariantami – zgodnie z pismem KKW Warszawa P-229/2014.

Jednocześnie informujemy, że w dniach od 3 do 20 listopada 2014 r.  będziemy pełnić dyżury podczas których wyjaśnimy w/w kwestie zainteresowanym pracownikom Policji – zapraszamy do siedziby WZZ NSZZ Pracowników Policji w Poznaniu, pok. 59 KWP w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a w godz. od 1100 do 1300.

Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej ponieważ w dniu 21 listopada 2014 r. upływa termin składania dokumentów wraz z dowodami wpłaty do WZZ NSZZPP w Poznaniu w przypadku wariantu I – pozew zbiorowy (Uchwała 56/2014) oraz w dniu 28 listopada – w przypadku wariantu II – ochrona prawna (Uchwała 55/2014).