Opinia prawna

W załączeniu prezentujemy opinię prawną w przedmiocie legalności dokonania wyborów Organów NSZZ Pracowników Policji w dniach 25-27 września 2019 r.

Opinia prawna z dnia 24 października 2019 r.