Obchody Święta Policji w KPP Śrem

18 lipca 2019 roku odbyły się jubileuszowe obchody Święta Policji w Śremie zorganizowane z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Policjanci i pracownicy śremskiego garnizonu bardzo uroczyście uczcili doniosłą i dla policyjnej formacji ważną rocznicę.

Główne obchody naszego święta i historycznego jubileuszu odbyły się w Śremie w dniu 18 lipca. Najpierw, o godz. 09.00 spotkaliśmy się przed Kościołem pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej, gdzie Komendant Powiatowy Policji w Śremie insp. Sławomir Jądrzak wraz ze swoim Zastępcą mł. insp. Konradem Bartłomiejczakiem uroczyście złożyli kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym poległych policjantów, którzy w służbie Rzeczypospolitej oddali życie wierni do końca swemu ślubowaniu. Następnie o godz. 10.30 w Kościele pw. Św. Jana z Dukli rozpoczęła się msza św. w intencji środowiska policyjnego, którą wspólnie poprowadzili: ks. prałat Marian Brucki Kapelan Komendy Powiatowej Policji w Śremie, ks. mjr Grzegorz Bechta Proboszcz Parafii Garnizonowej pw. Św. Jana z Dulki, ks. Lech Otta Kapelan Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. i ks. Henryk Szwanke Kapelan Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i OSP w Śremie.

Po mszy, na czele z  Orkiestrą Dętą i uroczymi, małymi mażoretkami z Książa Wielkopolskiego, przemaszerowaliśmy do Muzeum Śremskiego. Tam, o godz. 12.00 rozpoczęła się uroczystość, która była centralnym punktem obchodów Święta Policji w Śremie, zorganizowanych pod patronatem honorowym Elżbiety Witek Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej.

Gośćmi uroczystości byli m.in.: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster, Wicestarosta Śremski Piotr Ruta, Przewodniczący Rady Powiatu Marcin Szydłowski, Zastępca Burmistrza Śremu Bartosz Żeleźny, Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Barbara Wierzbińska, Burmistrz Książa Wielkopolskiego Teofil Marciniak, Wójt Gminy Brodnica Marek Pakowski, Sekretarz Powiatu Dominika Fornalik, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Śremie Andrzej Mieloszyński, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Aleksander Żołędziowski, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego podinsp. Andrzej Szary, Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Poznaniu Lucyna Jaworska-Wojtas,

Komendant Jądrzak, na wstępie uroczystej zbiórki, w swoim okolicznościowym przemówieniu odniósł się do faktów historycznych i szczegółowo omówił jak rodziła się Policja w Śremie i na terenie powiatu śremskiego. Przywoływał ważne daty i fakty, także dzień 16 sierpnia 1934 roku. Wówczas to została utworzona Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Śremie, do której zostały przyłączone Posterunki Policji Państwowej w Śremie, Dolsku, Kórniku, Książu Wielkopolskim i Mosinie, wyłączone z Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Środzie Wielkopolskiej, a pierwszym Komendantem Powiatowym Policji Państwowej w Śremie został komisarz Józef Stupnicki. Komendant dziękował też za zrozumienie i pomoc władzom samorządowym i przedstawicielom innych instytucji. Złożył również serdeczne życzenia śremskim policjantom i pracownikom naszej Komendy dziękując za zaangażowanie i codzienny trud.

Źródło: www.srem.policja.gov.pl