Spotkanie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wdrożenia podwyżek wynagrodzeń

Informujemy, że w piątek 1 lutego br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie w sprawie zasad wdrożenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Policji. NSZZ Pracowników Policji reprezentować będą: Przewodnicząca KKW Małgorzata Lewicka i Wiceprzewodnicząca KKW Grażyna Tronkowska. Dalsze informacje w tej sprawie zostaną przekazane po zakończeniu spotkania.