Odpowiedź Ministerstwa Finansów w sprawie środków na podwyżki wynagrodzeń

W dniu 7 stycznia 2019 roku Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ Pracowników Policji otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Finansów na pismo dot. środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników  służb podległych MSWiA. Treść korespondencji dostępna jest w załączniku.

Pismo z Ministerstwa Finansów z dnia 28.12.2018 r.