Odpowiedź Szefa Służby Cywilnej

W załączeniu prezentujemy odpowiedź Szefa Służby Cywilnej na korespondencję skierowaną przez Przewodniczącą KKW NSZZ Pracowników Policji w sprawie środków finansowych na wzrost kwoty bazowej dla członków KSC.

Pismo z dnia 10 grudnia br.