Ostateczna decyzja w sprawie podziału środków na wzrost wynagrodzeń

Uprzejmie informujemy, że mimo intensywnych działań Międzyzwiązkowego Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji na rzecz zwiększenia dodatkowego wynagrodzenia do 160 zł brutto dla pracowników policji, którzy zatrudnieni są powyżej 20 lat, Komendant Główny Policji nie przychylił się do proponowanych zmian i podjął ostateczną decyzję o podziale środków na wzrost wynagrodzeń pracowników Policji w kwocie 145 zł brutto na etat.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi pismami zawierającymi szczegółowe informacje na ten temat:

Pismo Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji z dnia 19 lutego 2015 r. pdf
Notatka służbowa w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji o kwotę 145 zł brutto z dnia 13 lutego 2015 r. pdf