Przyjęcie uchwały o zmianie kwoty bazowej

Informujemy, że w dniu 25 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2019, w której znalazł się zapis o zmianie wysokości kwoty bazowej wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej. Od przyszłego roku kwota bazowa wynosić będzie 1 916,94 zł.

Pismo z dnia 18 października br.