Porozumienie w sprawie ubezpieczeń grupowych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 lutego 2015 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Policji, a organizacjami związkowymi reprezentującymi interesy pracowników Policji w sprawie ubezpieczeń grupowych.

Komunikat KKW z dnia 16 lutego 2015 roku pdf