Pożegnanie emerytów

19 września br. w murach Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło się pożegnalne spotkanie dla policjantów i pracowników Policji, którzy przeszli na emeryturę. Tym razem w uroczystej zbiórce wzięło udział 27 osób.

Komendant Mąka dziękując zgromadzonym za lata służby podkreślił, że szeregi Policji opuszczają dobrzy fachowcy. Jednocześnie życzył wszystkim możliwości nadrobienia zaległości rodzinnych, możliwości realizowania swoich długo odkładanych pasji. Zauważył również, że ten nowy czas również powinien być wypełniony aktywnościami, życząc powodzenia w realizacji nowych przedsięwzięć.

Do podziękowań i życzeń Komendanta Wojewódzkiego dołączyli się obecni na uroczystości kapelan KWP w Poznaniu ks. prałat Stefan Komorowski, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. wielkopolskiego podinsp. Andrzej Szary i Pani Lucyna Jaworska-Wojtas Przewodnicząca NSZZ Pracowników Policji.

Świeżo upieczeni emeryci wśród drobnych upominków znaleźli również zegarki, które od tej pory mają odmierzać czas jak najwolniej.

Przy okazji tej uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka wręczył dwóm policjantkom promesy. Jest to nagroda za najlepsze wyniki w nauce podczas szkolenia podstawowego. Komendant życzył policjantkom sukcesów w służbie i tego aby nigdy nie żałowały podjętej decyzji, a sama praca w policyjnym mundurze była źródłem satysfakcji.

Emerytów żegnała również Przewodnicząca WZZ NSZZ Pracowników Policji Lucyna Jaworska-Wojtas.

Źródło: www.wielkopolska.policja.gov.pl