Komendant Główny Policji podjął decyzję o podwyżce wynagrodzeń dla pracowników Policji

W imieniu Międzyzwiązkowego Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji uprzejmie informujemy, że Komendant Główny Policji podjął decyzję o włączeniu kwoty 145 zł brutto do wynagrodzeń pracowników Policji.

Pismo MPOZ z dnia 26.02.2015 r pdf