Poparcie dla akcji protestacyjnej zorganizowanej przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów

W załączeniu prezentujemy pismo, w którym NSZZ Pracowników Policji wyraża swoje poparcie dla ogólnopolskiej akcji protestacyjnej organizowanej przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów.
Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji popierając akcję protestacyjną w imieniu naszej organizacji związkowej solidaryzuje się z żądaniami wyrażanymi przez funkcjonariuszy, a także wyraża nadzieję na poparcie postulatów wysuwanych przez pracowników Policji.
Współdziałanie funkcjonariuszy i pracowników daje szansę na skuteczną walkę o polepszenie warunków płacowych dla obu grup zawodowych tworzących Polską Policję.

Ponadto informujemy, że na znak poparcia dla akcji protestacyjnej Policjantów w dniu 23 lipca br. wszystkie jednostki Policji na terenie kraju zostaną oflagowane naszymi flagami związkowymi.

Pismo z dnia 20 lipca br.