Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

W dniu 7 lipca br. za pismem nr P-52/208 Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji wezwała Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego do udzielenia odpowiedzi na pisma otrzymane od pracowników Policji.
W pismach tych pracownicy Policji (apel – szczegóły) informowali Pana Ministra o tragicznej i stale pogarszającej się sytuacji płacowej.
Lekceważące podejście strony rządowej do spraw naszej grupy zawodowej, współtworzącej instytucję Polskiej Policji jest dalece nieodpowiedzialne i oburzające.
W przypadku nie podjęcia przez stronę rządową działań mających na celu poprawę dramatycznej sytuacji 25 tysięcy pracowników Policji strona związkowa będzie zmuszona podjąć dalsze działania w walce o godne traktowanie naszej grupy zawodowej.

Pismo z dnia 7 lipca br.