Pismo do Wiceministra Jarosława Zielińskiego

W dniu 6 lipca br. za pośrednictwem kancelarii prawnej Kijewski-Graś Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji skierowała na ręce Sekretarza Stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego pismo dot. porozumienia stron w sprawie prac nad poprawą warunków pracy i płacy pracowników Policji.
Korespondencja ta jest odpowiedzią na brak reakcji ze strony MSWiA na przekazany w trakcie zeszłorocznej debaty projekt przedmiotowego porozumienia.
Wyrażamy nadzieję, że strona rządowa zobowiąże się do podjęcia współpracy w tym zakresie.

Pismo z dnia 6 lipca br.