Posiedzenie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych

W dniu 10.04.2018r. odbyło się posiedzenie Wielkopolskiego ZW FZZ. W posiedzeniu uczestniczył Sekretarz Generalny Z. Mierzejewski.
Podczas posiedzenia Przewodniczący ZW K. Małecki przedstawił sprawozdanie z działalności ZW FZZ za 2017 rok, informacje z posiedzeń Prezydium FZZ i Zarządu Głównego FZZ, posiedzeń Prezydium i plenarnego WRDS. W uzupełnieniu ZM przedstawił sytuację finansową FZZ oraz wprowadzone działania oszczędnościowe. Poinformował o FWP oraz bieżących działaniach nad przygotowaniem Kongresu.
Przewodniczący KM omówił wyniki pracy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, działania Wielkopolskiej Strategii Ograniczenia Zagrożeń Zawodowych w 2018 roku, sytuacje na rynku pracy w Wielkopolsce oraz sytuacje pracownicza w branżach organizacji przynależnych do FZZ.
Przedstawiciele energetyki z PAK omówili trudną sytuację wynikającą z braku decyzji odnośnie odkrywki. Odpowiadając na pytania ZM przedstawił sytuację w funduszach europejskich. Przyjęte rozwiązania wbrew postulatów FZZ zaowocowały brakiem możliwości składania dużych projektów przez nas.
W spotkaniu uczestniczyła również Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w Poznaniu Lucyna Jaworska-Wojtas.

Zygmunt Mierzejewski