Dzień Kobiet 2018

W dniu 9 marca br. jak corocznie odbyła się w Domu Żołnierza impreza okolicznościowa z okazji Dnia Kobiet. Głównym organizatorem wydarzenia był Wojewódzki Zarząd Zakładowy NSZZ Pracowników Policji w Poznaniu pod kierunkiem Przewodniczącej Lucyny Jaworskiej-Wojtas. Wydarzenie to odbyło się po raz piąty oraz jak dotąd jest jedyną taką inicjatywą w kraju – w tym roku pod hasłem „Kobieta zmienną jest”. W programie rozrywkowym znalazły się: występ kabaretu „Trzecia Strona Medalu”, pokaz mody, w którym modelkami były nasze koleżanki: Angelina Kozłowska, Magdalena Karzkowiak, Agnieszka Dolata, Iwona Lenartowska, Magdalena Koterba, Jolanta Smul i Lucyna Jaworska-Wojtas. Następnie odbył się pokaz mody w wykonaniu Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu. Wystąpiła również prezentując utwór poetycki Elżbieta Garczyńska. W części edukacyjnej miały miejsce warsztaty prowadzone przez przedstawicielki Stowarzyszenia Amazonki Poznań, oraz Zarządu Stowarzyszenia Endometrioza-Polska, a także dietetyczne oraz prezentacja biżuterii.
Za współudział w organizacji wydarzenia dziękujemy:
1. WZZ NSZZ Policjantów w Poznaniu
2. ZT NSZZ Pracowników Policji KWP w Poznaniu
3. Zarząd PKZP KKOP przy KWP w Poznaniu
4. Bank Pocztowy.