Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W dniu 9 lutego br. wpłynęło do Kancelarii Prawnej Kijewski Graś. sp.k. pismo skierowane z Centrum Informacyjnego Rządu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowiące odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18 stycznia br. Załącznik do pisma stanowi analiza zatrudnienia na stanowiskach laboratoryjnych w laboratoriach kryminalistycznych Policji. Poniżej zamieszczono przedmiotowy dokument.

Pismo z dnia 5 lutego br. KPRM