Pożegnanie Pani Genowefy Wrzesińskiej-Fojud

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 marca br. odbyła się uroczystość, w trakcie której podziękowanie za wieloletnią pracę otrzymała Pani Genowefa Wrzesińska-Fojud. Była przewodnicząca Zarządu Terenowego NSZZ Pracowników Policji w Poznaniu przepracowała w resorcie 54 lata i odeszła na emeryturę w wieku 83 lat!

Zasłużona emerytka otrzymała podziękowania i życzenia z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciecha Olbrysia, Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego insp. Rafała Batkowskiego, obecnych na uroczystości przedstawicieli władz rządowych i samorządowych oraz policjantów i pracowników Policji, a także Przewodniczącej ZZ NSZZ Pracowników Policji w Poznaniu Pani Lucyny Jaworskiej.

Tego samego dnia pożegnaliśmy dziękując za wielololetnią pracę na rzecz związku zasłużonego działacza ZZ NSZZ Pracowników Policji w Poznaniu Pana Zdzisława Mikulskiego.

W imieniu członków NSZZ Pracowników Policji w Poznaniu dołączamy się do złożonych podziękowań i życzeń.