Działania Europejskiej Fundacji Pomocy Prawnej w sprawie odmrożenia wynagrodzeń w sferze budżetowej

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacją zawartą w piśmie skierowanym przez Przewodniczącą KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzatę Lewicką Europejska Fundacja Pomocy Prawnej podjęła działania związane z odmrożeniem wynagrodzeń w sferze budżetowej. Sprawa dotyczy również wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji. W piśmie tym zawarta jest również informacja o kolejnym etapie działań Kancelarii Prawnej Kijewski Graś w sprawie pozwów zbiorowych dot. braku waloryzacji wynagrodzeń.

Poniżej można zapoznać się z treścią przedmiotowego pisma, wystąpienia Fundacji oraz odpowiedzi MSW i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Pismo o działaniu Europejskiej Fundacji Pomocy Prawnej pdf
Wystąpienie Europejskiej Fundacji Pomocy Prawnej do MSW pdf
Odpowiedź na wystąpienie z MSW i MPiPS pdf