Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

W odpowiedzi na pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 września br. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 29 września br. zostało skierowane kolejne pismo dot. projektu ustawy budżetowej na rok 2018. Z informacji przedstawionych przez Ministra Rozwoju i Finansów wynika, że w Komendach Wojewódzkich i Powiatowych Policji wypłacane pracownikom wynagrodzenie było niższe niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2016 roku. Natomiast z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że średnie wynagrodzenie funkcjonariuszy Policji w 2016 roku wynosiło ok. 4 400 zł, czyli było znaczenie wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 roku. Dane te wyraźnie obrazują dysproporcję w poziomie wynagrodzeń pracowników i funkcjonariuszy Policji.
Wszelkie próby zmniejszenia przedmiotowej różnicy w poziomie wynagrodzeń stoi pod dużym znakiem zapytania, szczególnie w świetle informacji, że wzrost wynagrodzeń pracowników Policji ma być sfinansowany tylko w ramach środków finansowych pozostających w dyspozycji pracodawców.
Brak zmiany zapisów oraz przyjęcie projektu budżetu w tym kształcie stanowi kontynuację polityki „zamrażania” płac pracowników Policji.
Zachęcamy do zapoznania się z załączoną korespondencją.

Odpowiedź Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 września br. 

Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września br.