Informacja dot. pozwu grupowego w sprawie braku waloryzacji wynagrodzeń

W załączeniu prezentujemy pismo informujące o stanie postępowania z powództwa grupowego pracowników Policji o odszkodowanie z tytułu braku waloryzacji wynagrodzeń w latach 2011-2014. Na obecnym etapie sprawy zostaną określone składy poszczególnych grup oraz wyznaczony termin rozprawy.

Pismo z dnia 27 września br.