Wniosek do Ministra Finansów o udzielenie informacji publicznej

W dniu 28 sierpnia br. Kancelaria Prawna Kijewski Graś sp.k. zwróciła się w imieniu Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzaty Lewickiej do Ministra Finansów z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w sprawie założeń do przyszłorocznego budżetu Państwa. Pytania zawarte w piśmie dotyczą przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Policji w 2018 roku.

Pismo z dnia 28 sierpnia br.