Powołanie zespołu ds. kariery zawodowej pracowników Policji

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z pismem wystosowanym przez Przewodniczącą KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzatę Lewicką Decyzją nr 119 Komendanta Głównego Policji powołany został zespół do opracowania zasad zapewnienia ścieżki rozwoju kariery zawodowej pracowników Policji.

Poniżej znajdują się odnośniki do dokumentów – zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

Pismo nr P-36/2015 z dnia 23.03.2015 pdf
Pismo MPOZ z dnia 20.03.2015 pdf
Decyzja nr 119 Komendanta Głównego Policji pdf
Uzasadnienie do Decyzji nr 119 pdf